Het evangelie van het zakendoen

Bijbels en business naar Roemenië

Gepubliceerd in Vrij Nederland, feburari 1997


'Na mijn eerste hulptransport aan Roemenië was ik overtuigd: alleen geestelijke lectuur, eten en kleding brengen is niet genoeg. Dan vergeet je die mensen te leren werken. Je moet ze aan hengels helpen, niet alleen vissen brengen.'
Vlak na de val van Ceausescu eind 1989 ontmoette Ad van Wijk een dominee die zich gedrongen voelde naar Roemenië te gaan. Van Wijk was nog nooit in dat land geweest, en wist helemaal niet wat het was. Nu is hij de trotse eigenaar van vier Roemeense firma's, een benzinestation en de modernste garage van het land. Stalen spanten op een betonnen vloer geven aan waar het distributiecentrum met douanefaciliteiten gaat komen, de opslaghal heeft de oppervlakte van een voetbalveld. Het frisblauw geschilderde kantoorgebouw is een paar weken geleden officieel geopend. Binnen ruikt alles nog naar nieuw. Beneden zit het personeel achter de schermen van een modern computernetwerk, dat nu alweer te klein is. Boven ontbreekt de directeursstoel achter het notehouten bureau, maar verder is alles klaar. De trotse directeur van het transportbedrijf E. van Wijk b.v. uit het Noord Brabantse Genderen vertelt hoe hij in Cluj terecht gekomen is. De kennismaking met deze stad in Transsylvanie, voorheen Hongaars gebied, verliep niet zonder problemen.
Van Wijk trok aanvankelijk veel verder Roemenië in: 'Wij brachten hulpgoederen naar Moldavie, dat ligt over de Karpaten helemaal in het noordoosten tegen de Russische grens, daar ging echt niemand heen. En het is niet bij een bezoek gebleven. We zijn begonnen aan een totale opknapbeurt van een kindertehuis. Andere bedden, andere sanitair, er mankeerde van alles aan. Zo kreeg ik beter contact met de dokter van het tehuis en met haar echtgenoot. Die man vroeg mij waarom ik niet met Roemeense vrachtwagens reed, dat was toch veel goedkoper! Hij was zo fanatiek, zo agressief in het zakendoen, dat sprak mij wel aan. Ik heb hem naar Nederland laten komen en hem meegenomen, naar DAF, naar Verolme, noem maar op. Het resultaat was dat die jongen samen met mij een garage wilde beginnen.'
Roemenië zat tijdens het communisme potdicht, de invloed van het Westen was gering. Eigen initiatief werd niet op prijs gesteld. Van Wijk: 'Het is niet eenvoudig om hier als buitenlands bedrijf iets op te zetten. Wil je succes hebben in Oosteuropese landen, dan moet je een stapje terug doen. Ik wil niet verwaand overkomen, maar ik vergelijk het altijd met een trap. Zakenmensen in het Westen leven bovenaan die trap en de mensen in Roemenië helemaal onderaan. Als je met die mensen wil communiceren, moet je de capaciteit hebben om terug die trap af te gaan, om naast hen te gaan staan en ze elke keer een tree omhoog te brengen. Dan gaat er iets gebeuren. En dat is niet zo eenvoudig, want daar zit een stuk zelfverloochening bij.'
Van Wijk legt uit hoe hij zijn mensen motiveert: 'Ik ben hier als adviseur iedere maand een dag of tien. Ik kan hier geen directeursfunctie vervullen, maar dat hoeft ook niet. Je moet de mensen hier wel sturen, maar ook verantwoordelijkheid geven. Daarom is E. Van Wijk S.A. een joint venture: de Roemeense directeur is mede-eigenaar. Als ze zelf iets kunnen bereiken, dan willen ze wel hun best doen.'

Hoe de verhoudingen liggen is zichtbaar als Van Wijk ons voorstelt aan zijn Roemeense directeur. Gheorghe Chitan durft nauwelijks zelf een geschikte tijd te bepalen voor een inter-view. Hij richt zich onderdanig naar de agenda van zijn Neder-landse superieur. De volgende dag spreekt Gheorghe Chitan met een stem vol bewondering over hun eerste ontmoeting.
'Meneer van Wijk zat zelf achter het stuur van de vrachtwagen met hulpgoederen. Hij laadde met zijn blote handen de hele truck leeg. Als ik toen had geweten dat hij de directeur was, had ik hem nooit aangesproken.'
Chitan had altijd al een keer naar het Westen gewild, en was heel blij toen Van Wijk hem die mogelijkheid bood. Het veranderde zijn leven. 'Ik was erg onder de indruk van alles wat ik te zien kreeg, en van het hoge niveau van de technologie. Nederland heeft me de ogen geopend. Alles ging zo makkelijk, en zo efficient! Terug in Roemenië was ik er van overtuigd dat ik zelf iets moest ondernemen, anders zou er nooit iets terechtkomen van ons land.'
Het plan om met steun van Van Wijk in Moldavie een garage te kopen mislukte echter. Het voorstel dat alle werknemers daaraan zouden meebetalen stuitte op verzet en een nieuwe manier van werken sprak niet iedereen aan. Tegelijkertijd kreeg zijn vrouw problemen met de bijbelklasjes die ze gaf aan kinderen uit de buurt. Onder het communisme waren Chitan en zijn vrouw naar Moldavie gestuurd, waar ze hun overtuiging als belijdend christen van 'het Leger des Here' - een afsplitsing van de Roemeens-Orthodoxe kerk - actief bleven uitdragen. Nu verbood de plaatselijke priester de godsdienstoefeningen. Ad van Wijk is SGP-er en schaamt zich daar niet voor. Hij heeft jarenlang bijbels gebracht naar Roemeense gevangenissen. Die religieuze levensovertuiging schiep een band. Van Wijk stelde Chitan voor terug te keren naar Cluj, de stad waar hij oorspronkelijk vandaan kwam.

Cluj is vanwege haar ligging in het westen van Roemenië op 150 kilometer van de grens met Hongarije de ideale vestigingsplaats voor een transportbedrijf. Van Wijk: 'De stad ligt precies halverwege Boedapest en Boekarest. In het Grote Europa van de toekomst moet Cluj gaan fungeren als de poort naar het oosten met als achterland heel Roemenië, Bulgarije en sinds de oorlog in Joegoslavie ook Turkije. Onze bedrijven zijn pal naast het vliegveld gevestigd, wat volgens plan een international airport moet worden.'
Zover is het voorlopig nog niet. Roemenië heeft 113 kilometer snelweg, en staat daarmee helemaal onderaan de Europese ranglijst. De eerste 400 kilometer van een ambitieus plan om het land te doorkruisen met vierbaanswegen wordt pas na het jaar 2000 aanbesteed. Kosten 7 a 8 miljoen dollar per kilometer. De prioriteit ligt vooralsnog bij het bestaande wegdek. De weg vanuit Hongarije naar Cluj is de afgelopen jaren sterk verbeterd, de meeste diepe gaten in het asfalt zijn gedicht. Overal wordt gewerkt aan verbreding van de tweebaansweg die de auto's moeten delen met ossekarren, hooiwagens en aan het einde van de dag ook kuddes naar huis terugkerende koeien of ganzen.
Van Wijk: 'Er wordt gewerkt aan de infrastructuur, maar vraag niet hoe. De verbetering levert nu vooral grote vertragingen en gevaarlijke situaties op. Ik beledig het land niet graag, maar ze hebben hier veertig jaar niet nagedacht. Een voorbeeld: we zitten met een delegatie van vijftien mensen om de tafel om contracten te tekenen. Met de burgemeester, de gemeentesecretaris en advocaten. Heeft de notaris een stempeltje vergeten en wil hij zeven kilometer gaan lopen om dat even op te halen. De factor tijd kent men hier niet.'

Het grootste probleem was het verwerven van grond voor de start van het bedrijf. Veertig jaar lang was alle grond van de staat, de teruggave aan de rechtmatige eigenaars wordt bemoeilijkt door onduidelijkheid over de claims van nabestaanden. Bovendien mogen buitenlanders volgens de privatiseringswet geen land in eigendom hebben.
Omdat Van Wijk een van de eerste grote buitenlandse investeerders was, kreeg hij veel hulp van de burgemeester van Cluj, vertelt Chitan. Gheorghe Funar bood het bedrijf twee hectare land aan, en de gemeente kreeg in ruil daarvoor een aandeel van twintig procent in de Roemeense joint venture E. Van Wijk S.A. Een goede deal volgens Van Wijk, hij rekende Funar voor dat de uitbetaalde dividend de waarde van het land ver zouden overstijgen. De onderhandelingen verliepen in een zeer vriendschappelijke sfeer, zegt Chitan: 'Funar is een man van zijn woord, en dat sprak meneer Van Wijk wel aan'.

Alles leek goed te gaan totdat bekend werd dat de burgemeester op eigen houtje contracten afsloot en handelde zonder toestemming van de gemeenteraad.
Ad Van Wijk: 'Met ons eerste bedrijf hebben we ontzettend veel ellende gehad. Er verschenen allemaal roddelverhalen in de pers waar niks van klopte. Cluj is een stad waar de oorlog tussen de Hongaren en de Roemenen wordt uitgevochten. Funar had een contract getekend met mij. De Hongaren hebben in de gemeenteraad geprobeerd de Roemeense burgemeester daarmee onderuit te halen.'
Bogdan Cerghizan, destijds gemeenteraadslid voor de Boerenpar-tij, schudt zuchtend zijn hoofd over zoveel onzin. 'Deze zaak heeft niets te maken met de tegenstellingen tussen Hongaren en Roemenen. Ik ben degene die het heeft aangekaart en ik ben Roemeen.' Wat het voormalig raadslid nog steeds dwars zit, is de manier waarop de besluitvorming in de zaak Van Wijk destijds is verlopen.

Bogdan Cerghizan: 'Het parlement had net een wet aangenomen die de bevoegdheden van de gemeenteraad en de burgemeester regelt. De nieuwe, eerste democratisch gekozen gemeenteraad was pas een paar keer bij elkaar geweest. Toen kwam Funar met een dossier over samenwerking met buitenlandse ondernemingen, waaronder Van Wijk. Hij vroeg toestemming voor deelname in deze bedrijven, zonder inzage te geven in de contracten.'
Om het besluit er door te krijgen had Funar tweederde van de stemmen nodig. Die kreeg hij niet bij elkaar omdat niet alleen de partij van de Hongaren de RMDSZ, maar ook de Boerenpartij, de belangrijkste oude partij van voor het communisme, en de Roemeense regeringspartij PDSR tegen waren. Funar vatte dat op als een motie van wantrouwen. De burgemeester eiste het recht om overeenkomsten af te sluiten met buitenlandse ondernemingen. Wat hij uiteindelijk kreeg was een mandaat om over voorwaarden voor samenwerking te onderhandelen. De definitieve contracten moesten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
Cerghizan: 'Funar nam de dossiers weer mee en een tijd lang hoorden we er niets meer over. Totdat we er achter kwamen dat de contracten al getekend was, zonder de toestemming van de gemeenteraad. Funar negeert de democratische besluitvormingsprocedures. Dat maakt de overeenkomst met Van Wijk illegaal.
'Tegelijkertijd speelde er nog een andere de kwestie. Bogdan Cerghizan ontdekte dat bij het vliegveld een benzinestation werd gebouwd, precies op het eindpunt van de trolleybus. Het toenmalige raadslid: 'Toen ik daarover vragen stelde bleek dat het een pompstation van Van Wijk betrof. De bouw was zonder de goedkeuring van de raad begonnen, op een stuk grond van de gemeente. Dat leverde een tweede illegale situatie op.'

Funar bedacht een compromis. Het stuk grond dat Van Wijk gekregen had van de gemeente, zou geruild worden tegen het terrein waar het benzinestation werd gebouwd. De gemeenteraad gaf zich niet zo snel gewonnen. Tot drie keer toe werd er lang over vergaderd. De laatste keer dat de ruil in stemming werd gebracht, begin 1994, kwam Van Wijk zelf over uit Nederland om de gemeenteraad toe te spreken.
Bogdan Cerghizan : 'Hij strooide met glanzende full colour brochures over zijn bedrijf, in het Roemeens. Zijn toespraak was ronduit pathetisch, hij was bijna in tranen. Hij wist niets van politiek, hij dacht dat alles in orde was, hij wilde alleen maar investeren. En zonder onze toestemming kon hij niet verder.' Uiteindelijk liet de gemeenteraad zich overhalen de ruil van de stukken grond goed te keuren. Maar de meeste partijen onthielden zich van stemming uit protest tegen de gang van zaken. Bogdan Cerghizan heeft er nog steeds spijt van de situatie zo achteraf is gelegitimeerd. 'Die beslissing is ons opgedrongen. De wet is niet gerespecteerd. Daarom is de situatie in feite nog steeds illegaal.'
Ad van Wijk heeft geen boodschap aan deze bezwaren: 'Officieel moest de gemeenteraad nog wel toestemming geven ja. Maar ik heb tegen de burgemeester gezegd: Funar, laat mij dit voor je oplossen. Volgens hem had ik correct gehandeld en ik was ervan overtuigd dat hij goed zat. Dus ik heb die man gedragen, ik heb hem daar doorheen geholpen.'
Met gevoel voor drama, kennelijk geleerd van de dominee op de kansel, gaat Van Wijk voor zijn bureau staan om te vertellen hoe hij anderhalf uur lang de gemeenteraad toesprak. 'Het was heel mooi, de televisie was erbij, want ik had de deur van de raadszaal op slot gedaan.
'Ik heb eerst uitgelegd wat ik van die gemeenteraad dacht. Daarna heb ik ze duidelijk gemaakt dat ze totaal niet de belangen van de mensen behartigden, dat ze alleen voor zich-zelf bezig waren. Ik heb gezegd: ik wil met dat hele conflict niks te maken hebben. Ik kom hier om iets te betekenen voor het land. Jullie zeuren altijd dat je hier niks hebt. Met de twintig procent dividend kun je een heel ziekenhuis bouwen.' Toen Van Wijk klaar was met zijn speech, wilde de gemeenteraad de kwestie bespreken zonder zijn aanwezigheid. Van Wijk vertelt hoe het verder ging: 'Ik was niet bang, dat zijn ze hier niet gewend. Ik deed van de raadszaal op slot en stopte de sleutels van de deur in mijn zak met de woorden: die komen er pas uit als het probleem is opgelost. Mijn karakter is niet altijd zo, maar als het moet, dan is het nodig.'
Heel even wordt hij fel, als hij er aan terugdenkt: 'En natuurlijk is dat politiek, en natuurlijk wil ik niks met politiek te maken hebben. Dat is precies de reden waarom ik die andere drie bedrijven heb opgericht, om zonder deelname van de gemeente verder te gaan.'

Dat een Roemeense krant alle details van de deals met Funar publiceerde, vond Van Wijk niet leuk. Nu doet hij het af als roddelverhalen, destijds liet hij zijn Roemeense directeur dreigen met juridische stappen wegens smaad. In drie boze brieven werd de Mesagerul Transilvan verweten dat ze totaal niet op de hoogte waren van de feiten. Van Wijk eiste dat de journalist in kwestie zijn mening volledig zou herzien, maar concrete punten die gerectificeerd moesten worden ontbraken. De Roemeense krant sloeg terug met de resultaten van een geheim onderzoek van een afdeling van het Ministerie van Financiën, te vergelijken met de Economische Controle Dienst. Naast de constatering van een aantal belastingtechnische onregelmatigheden, concludeerde de onderzoekers dat Van Wijk zijn eerste stuk grond ver onder de werkelijke waarde gekregen had. Door de taxatie op 270 lei per vierkante meter (een paar cent), in plaats van het realistisch prijspeil van 20.000 lei in 1992, was de gemeenschap er volgens het Ministerie van Financien bijna 400 miljoen lei bij ingeschoten.
De Mesagerul Transylvan heeft sindsdien niets meer van de firma Van Wijk vernomen.

Funar heeft intussen een zekere reputatie opgebouwd in het sluiten van zakelijke deals zonder de gemeenteraad in te lichten. Bewijzen dat hij daar persoonlijk beter van wordt zijn er niet, zegt Sorin Marghitas, vermoedens des te meer. Volgens de journalist die de zaak destijds volgde voor de Mesagerul Transilvan zorgt Funar in ieder geval dat leden van zijn partij op goede posities terechtkomen.
Marghitas: 'De partij van Funar, de PUNR, is opgericht na de ongeregeldheden tussen Hongaren en Roemenen in Tirgu Mures drie maanden na de val van Ceausescu. Transsylvanië is betwist gebied, maar het gevaar dat van de Hongaren uitgaat wordt door sommige Roemenen buiten proporties groot afgeschilderd. De reacties zijn dienovereenkomstig overdreven. De PUNR is de politieke poot van Vatra Romanesca (Wieg van Roemenië) die zich na Tirgu Mures opwierp ter bescherming van het Roemeens cultureel erfgoed. De PUNR heeft zich ontpopt tot een radicaal nationalistische partij met zeer extremistische opvattingen.' Funar werd in 1992 burgemeester van Cluj, de belangrijkste stad van Transsylvanie. Hij haalde de internationale pers door zijn betrokkenheid bij het piramide gokspel Caritas, dat heel veel mensen geruïneerd achterliet. Daarnaast baart hij opzien door de demagogische manier waarop hij van Cluj een Roemeense stad wil maken.
Het centrale plein van de stad ligt al twee jaar open vanwege historisch onderzoek. De opgravingen moeten het ultieme bewijs leveren voor vroege Romeinse aanwezigheid, de veronderstelde wortels van de Roemeense beschaving. Dat moet ook het definitieve antwoord zijn op de vraag wie de eerste rechten kan laten gelden op Transsylvanie. Intussen staat de opgraving als toeristische trekpleister op de nieuwe stadsplattegrond van Cluj. Gegraven wordt er niet meer dan een paar uur per week, door dienstplichtigen onder leiding van archeologen.
Voor buitenstaanders is het moeilijk voor te stellen hoe zeer de historie doorklinkt in de dagelijkse omgang. Ter illustratie vertelt Marghitas een grapje. 'Een Roemeen vraagt de weg naar het station. Hij krijgt als antwoord: Je bent hier nou al meer dan 2000 jaar, dat zou je onderhand moeten weten.' Funars plan voor een standbeeld ter verheerlijking van generaal Antonescu ging zelfs de Amerikaanse ambassadeur in Roemenië te ver. Hij verzocht Funar van dit voornemen af te zien vanwege discutabele rol van de Roemeense generaal bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Vooral voor het gezicht van Roemenië naar buiten toe ligt de PUNR gevoelig. Om de extremisten niet van zich te vervreemden nam premier Iliescu de partij twee jaar geleden op in de regeringscoalitie. Met oog op eventuele toetreding van Roemenië tot de NATO leek wat meer afstand een betere strategie, dus werd de samenwerking onlangs weer opgezegd.
Niet echt een heldhaftige daad, een paar maanden voor de parlements- en presidentsverkiezingen van 4 november aanstaande, vindt de journalist Marghitas. Na de ondertekening van het Verdrag tussen Hongarije en Roemenië op 16 september eiste Funar het aftreden van Iliescu, vanwege verkwanseling van de Roemeense nationale belangen. In het Verdrag erkennen beide landen na jaren van moeizame onderhandelingen voor het eerst elkaars grenzen. Funar is zelf ook kandidaat voor de presidentsverkiezingen, maar zijn kansen liggen op niet meer dan een paar procent.
Belangrijk is dat hij als leider van de PUNR geen concurrenten heeft, en afgelopen zomer weer voor vier jaar gekozen is als burgemeester van Cluj, zegt de journalist Marghitas. 'Steun krijgt hij van mensen in de buitenwijken die zwaar lijden onder de lage lonen, de hyperinflatie en de stijgende werkloosheid. Groepen onder de bevolking voor wie de val van Ceausescu niets anders dan een onzekere toekomst heeft betekend. Zolang er niemand anders is die het opneemt voor deze mensen heeft Funar succes. En zolang kunnen de kleinste conflicten verworden tot Roemeens-Hongaarse tegenstellingen.' Zelfs Van Wijk lijkt door dit virus te zijn aangestoken. Hij zegt: '99% van de pers in Nederland geeft een verkeerd beeld van de situatie. Het gaat altijd over de Hongaren, die zijn zo misdeeld. Ik denk daar anders over. De Roemenen zijn niet zo schuldig. Hongarije boycot Roemenië, want de Hongaren zijn als de dood dat Roemenië zich economisch ontwikkelt.'
Ook zijn eigen problemen in Cluj plaatst hij in deze context. Toch lijkt Van Wijk zich bewust van het feit dat zakendoen met Funar gevoelig ligt: 'Ik zeg wel eens tegen Funar: waarom gooi je altijd benzine op vuur? Dat is toch niet nodig?'
Gheorghe Chitan begrijpt precaire situatie nog beter. De Roemeense directeur benadrukt 'We hadden contact met Funar in zijn administratieve functie als hoofd van de gemeente. Later deden we zaken met iemand die tekenbevoegdheid had, door de burgemeester aangewezen. Met politieke kant van Funar hadden we nooit iets te maken.' Vervolgens legt hij omstandig uit dat in de statuten van het bedrijf naar Nederlands model een paragraaf is opgenomen die het de werknemers verbiedt zich in te laten met politiek.

'Wat Roemenië nodig heeft, is iemand die maatregelen durft te nemen.' zegt Van Wijk, filosoferend over de komende verkiezingen. 'Ik zal niet zeggen een dictator, maar hij moet er wel iets van weg hebben. Dit land moet gerund worden als een goedlopend bedrijf. Aan het Roemeense gebeuren kan ik alleen mijn steentje bijdragen.'
En dat lijkt aardig te lukken. De zaken gaan goed, Van Wijk is niet ontevreden. Hij is in 1992 in Roemenië begonnen met twee auto's, nu zijn dat er veertig en werken hier 125 mensen voor hem. Hij is de grootste Nederlandse investeerder in dit land. En het succesverhaal gaat door. Onlangs werd het bedrijf de officiele vertegenwoordiger van DAF in Roemenië. E. van Wijk Cluj kreeg van de Kamer van Koophandel een onderscheiding uitgereikt als 'onderneming van het jaar 1995' en zoals het er nu uitziet krijgt het bedrijf die prijs dit jaar weer.
Over de winst wil Van Wijk geen uitspraken doen, maar het rendement over de 7,5 miljoen gulden investeringen is goed. Hij heeft ervoor gezorgd dat er wat terugvloeit, want 51% van het Roemeense imperium is eigendom van de Nederlandse b.v. Van Wijk: 'Het geld ligt hier op de grond, je moet je alleen even bukken om het op te rapen.'

'De zaak van Wijk was één van de grootste schandalen in Cluj', zegt het raadslid Bogdan Cerghizan, 'en een serieuze nederlaag voor de gemeenteraad.' Ook de journalist die er destijds over schreef herinnert zich de kwestie als het meest flagrante voorbeeld van duistere dealtjes van de burgemeester. Cluj zal de zaak niet licht vergeten. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen wijdde de Mesagerul Transilvan een supplement aan de schandalen rond de burgemeester. 'Casul Van Wijk' was afgebeeld als een van de armen van Funar als octopus. De burgemeester reageerde zoals hij altijd doet, met aanklacht wegens smaad. De zaak is nog onder de rechter. Een recente uitspraak van de rechtbank herstelde de hoop op een onafhankelijk oordeel. De Liberale Partij had een boete gekregen van de burgemeester vanwege het ophangen van verkiezingsaffiches in de stad buiten de officiele borden. De partij ging in beroep en kreeg gelijk. Funar verloor een rechtszaak. Voor het eerst.


Evel